1. Polska 14 lotów
2. Ukraina 4 loty
3. Cypr 2 loty
4. Estonia 2 loty
5. Gruzja 2 loty
6. Holandia 2 loty
7. Włochy 2 loty